Uri Bracha Quartet

אוניברסיטת המורמונים  ירושלים 5/11/2015   בשעה 2000 לפרטים בטל 02-626-5666

משתתפי המופע:

אורי ברכה – גיטרה חשמלית וקלאסית, יעל פלדהיים – מפוחית , אורן שגיא -קונטרבס, גונן רוזנברג- כלי הקשה תופים.

 b7

עד מתי ?

לורו- ג’יסמונטי

דבקה